Tannlege Kristoffer Øvstetun
Copyright 2015 Tannlege Kristoffer Øvstetun | post@tannlege-ovstetun.no

Tannlege i Bergen Sentrum

Velkommen til Tannlege Kristoffer Øvstetun

Høsten 2015 overtok jeg praksisen til Tannlege Breyholtz` sin praksis i Markeveien 4C. Jeg har kjent Breyholtz siden 2008, og vi har mye den samme behandlingsfilosofien, og jeg er klar for å ta vare på alle pasienter som kommer hit til meg! Vibeke som har vært her i en årrekke er her fremdeles, og vi har og Kari som har vært med siden 2016, slik at lokaler og assistenter er kjent for pasientene. Jeg har og hjulpet Breyholtz med akuttpasienter om somrene og andre ferier, og dette har fungert fint.

Jeg gjør all tannlegebehandling selv, bortsett fra kjeveortopedi og komplisert kirurgi. Jeg gjør da alt fra enkle undersøkelser til å sette implantatskruer selv. Mangfoldet i faget gjør at jeg synes at hver dag er like spennende.

Særinteresser går på dette med protetikk og estetikk. Store oppbygninger og gjennoppbygning av bitt som ikke har fungert på lenge er det jeg synes er mest interessant, og derfor har en ekstra tendens til å gå på kurs i. Men som sagt, all behandling gjøres med samme glede hos meg.

Som godkjent behandler til å gjøre implantatprotetikk på trygdens regning, kan jeg da altså gi trygderefusjon på toppkonstruksjon der implantatene av en eller annen grunn gir trygderefusjon. Dersom tannen som skal erstattes ikke gir refusjon, så setter jeg både implantatet i benet, og lager kronen på toppen. Se mer info om implantater.

Jeg samarbeider med tannteknikere i Bergen, slik at vi holder transportavstand til et minimum, og pasientene kan komme til tannteknikerne for å f.eks ta ut en farge uten at det går unødig mye tid. Tannteknikerne jeg bruker har jeg samarbeidet med siden 2008, og er veldig fornøyd, disse er meget godt kvalifisert, og lager nydelige arbeider. Ved bruk av norsk tannteknikk er vi og sikre på materialer som er i arbeidene og at prosessene som fører til sluttresultatet er godkjent. Dessuten går det fortere og.

Utdanning/verv:

  • Utdannet v/Universitetet i Bergen 2008
  • Privatpraksis i Dreggen juli 2008- juli 2015
  • 20% stilling som instruktørtannlege ved Universitetet i Bergen, seksjon for Oral protetikk(kroner, broer, plater osv.)
  • Implantatkirurgikurs i Gävle høsten 2013
  • Ekstrautdannelse i implantatprotetikk på trygdens regning høsten 2014
  • Jevnlig etterutdanning, følger Tannlegeforeningens krav om minimum 150 timer etterutdanning på 5 år uten problemer.
  • Styremedlem i Bergen Tannlegeforening 2009-2010
  • Sekretær i Bergen Tannlegeforening 2010-2012
  • Formann Bergen Tannlegeforening 2012-2016
  • Vara til hovedstyret i Den Norske Tannlegeforening 2015-